W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Pośrednictwo Ubezpieczeniowo Finansowe PROKER z siedzibą w Leżajsku, przy ul. Żwirki i Wigury 14, 37-300 Leżajsk (dalej: PROKER) Pani/Pana danych osobowych.

Definicje:
Administrator – Pośrednictwo Ubezpieczeniowo Finansowe PROKER, ul. Żwirki i Wigury 14, 37-300 Leżajsk, dane kontaktowe: numer telefonu: 17 242 07 30, kom. 669 601 601, adres email: biuro@proker.com.pl.
Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę www.proker.com.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na stronie www.proker.com.pl
Dane osobowe, które podała Pani/Pan w formularzach na naszej stronie przetwarzamy w celu skontaktowania się z Panią/Panem. Dane te to: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email. Podanie tych danych jest dobrowolne, a podstawą ich przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1a RODO). Dane te zostaną usunięte niezwłocznie po skontaktowaniu się z Panią/Panem i przedstawieniu naszej oferty. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż dostawcą poczty internetowej. Podanie danych ułatwi naszym doradcom skontaktowanie się z Panią/Panem jednakże nie jest ono konieczne do skorzystania z naszych usług. Jeżeli chce Pani/Pan skontaktować się z nami bez podawania tych danych, proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy. Adresy i numery telefonów znajdują się podmiotom innym niż w zakładce „KONTAKT”.
W związku z przetwarzaniem przez PROKER Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych;
b) prawo do sprostowania danych;
c) prawo do usunięcia danych;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) prawo do przenoszenia danych;
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Ma Pani/Pan prawo do wycofania udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Gratis!

Pomoc przy szkodzie

W ramach obsługi szkody nasi doradcy pomogą Państwu bezpłatnie zgłosić szkodę oraz skompletować niezbędną dokumentacje celu szybkiego zamknięcia szkody. W przypadku wystąpienia poważniejszych szkód lub opóźnień z wypłatą należnego świadczenia skierują Państwa do specjalisty który bezpłatnie wskażę najszybszą drogę do rozwiązania problemu.