Ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenia rolne dzielimy na obowiązkowe i nieobowiązkowe. Są to ubezpieczenia skierowane do producentów rolnych posiadających lub współposiadających gospodarstwo rolne. Obowiązkowe ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz zabezpieczenie budynków, z których składa się gospodarstwo rolne, od różnych zdarzeń losowych. Za brak wykupionego ubezpieczenia rolnego można narazić się na kary finansowe.

Ubezpieczenie OC rolnika ma na celu zapewnić odszkodowanie osobom, które poniosły stratę w wyniku prowadzenia gospodarstwa przez rolnika i osoby w nim pracujące. Obejmuje także szkody wyrządzone przez zwierzęta. Umowa zostanie zawarta na 12 miesięcy. Po upływie tego czasu umowa zostaje automatycznie przedłużona, co ma na celu ochronę przed pozostaniem bez ubezpieczenia. Jeżeli klient chce zmienić ubezpieczyciela, powinien złożyć wymówienie nie później niż dzień przed zakończeniem umowy.

Ubezpieczenie budynków zapewnia odszkodowanie w razie wystąpienia wypadków losowych, które spowodują szkodę w budynku gospodarczym (obora, stodoła, itd.), jak i mieszkalnym gospodarstwa. Odszkodowanie jest przyznawane w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych takich jak:

 • ogień,
 • huragan,
 • powódź,
 • podtopienie,
 • deszcz nawalny,
 • grad,
 • opady śniegu,
 • uderzenie pioruna,
 • eksplozja,
 • obsunięcie się ziemi,
 • tąpnięcie,
 • lawina,
 • upadek statku powietrznego.

W skład oferty ubezpieczeń dobrowolnych wchodzą ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym, koni i bydła od padnięcia lub koniecznego uboju, maszyn rolniczych oraz upraw od zdarzeń losowych. Dowolność wyboru pozwala dostosować ubezpieczenie do potrzeb gospodarstwa. Te produkty są odpowiednie dla rolników zajmującymi się uprawami i hodowlami niestandardowymi lub wyspecjalizowanymi, których nie obejmują polisy obowiązkowe.

Gratis!

Pomoc przy szkodzie

W ramach obsługi szkody nasi doradcy pomogą Państwu bezpłatnie zgłosić szkodę oraz skompletować niezbędną dokumentacje celu szybkiego zamknięcia szkody. W przypadku wystąpienia poważniejszych szkód lub opóźnień z wypłatą należnego świadczenia skierują Państwa do specjalisty który bezpłatnie wskażę najszybszą drogę do rozwiązania problemu.