Ubezpieczenia domów i mieszkań od ognia i innych zdarzeń

Ten rodzaj ubezpieczenia pozwala na objęcie ochroną:

 • domu jednorodzinnego,
 • lokalu mieszkalnego,
 • ruchomości domowych,
 • stałych elementów lokalu,
 • garażu,
 • innych budynków,
 • ogrodzenia.

W zakres ochrony wchodzą zdarzenia losowe obejmujące pożar, dym i sadzę, huragan, powódź, trzęsienie ziemi, zalanie, stłuczenie szyb, napór śniegu, przepięcia czy stłuczenie szyb. Zabezpiecza także przed kradzieżą z włamaniem, rabunkiem i dewastacją dokonaną przez osoby trzecie.
Dużą zaletą tego ubezpieczenia jest elastyczność. Klient może swobodnie kształtować zakres ochrony, biorąc pod uwagę osobiste potrzeby. Istnieje możliwość zabezpieczenia tylko przed zdarzeniami losowymi albo przed ryzykiem kradzieży. Suma ubezpieczenia jest określana odrębnie dla każdej grupy.
Do polisy można dołączyć usługę Assistance, która pozwala na uzyskanie pomocy medycznej przy nieszczęśliwym wypadku lub usługę specjalisty w razie wystąpienia zdarzenia losowego np. hydraulika przypadku zalania nieruchomości czy infolinię medyczną. Zakres usług jest ograniczony w zależności od ubezpieczenia.
W ofercie usług dodatkowych znajduje się ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, a także ubezpieczenie przedmiotów osobistego użytku od rabunku.
Jeżeli klient posiada różne zabezpieczenia lub miał bezszkodowy przebieg ubezpieczenia może uzyskać atrakcyjne zniżki. Można je uzyskać między innymi za:

 • domu jednorodzinnego,
 • lokalu mieszkalnego,
 • ruchomości domowych,
 • stałych elementów lokalu,
 • garażu,
 • innych budynków,
 • ogrodzenia.

Gratis!

Pomoc przy szkodzie

W ramach obsługi szkody nasi doradcy pomogą Państwu bezpłatnie zgłosić szkodę oraz skompletować niezbędną dokumentacje celu szybkiego zamknięcia szkody. W przypadku wystąpienia poważniejszych szkód lub opóźnień z wypłatą należnego świadczenia skierują Państwa do specjalisty który bezpłatnie wskażę najszybszą drogę do rozwiązania problemu.