Firma i jej finanse

Wykonujemy Ubezpieczeniowe Gwarancje Kontraktowe, które przeznaczone są dla wykonawców i podwykonawców, którzy biorą udział w przetargach oraz realizują kontrakty, przez co muszą złożyć zabezpieczenie na rzecz swoich kontrahentów.
Ubezpieczyciel przyznaje różnego rodzaju gwarancje związane z realizowaniem kontraktów:

 • przetargowych (wadialnych),
 • należytego wykonania,
 • usunięcia wad.

Gwarancje udzielane są:

 • na pisemny wniosek wnioskodawcy (strony zobowiązanej),
 • po ocenie jego wiarygodności,
 • po zawarciu z nim umowy udzielającej gwarancji,
 • ustaleniu ewentualnych zabezpieczeń roszczeń ubezpieczyciela.

Zalety gwarancji dla beneficjenta:

 • bezpieczeństwo i pewność uzyskania ustalonej kwoty (do wysokości sumy gwarancyjnej), jeśli wnioskodawca nie wywiąże się z zobowiązań, które były zabezpieczone gwarancją,
 • ponadto ocena wiarygodności wnioskodawcy gwarancji.

Zalety gwarancji dla wnioskodawcy:

 • dowód na jego wiarygodność,
 • szansa na sprostanie warunkom kontrahenta, inwestora, wynajmującego lub dostawcy,
 • możliwość uczestniczenia w obrocie gospodarczym bez własnego wkładu, który jest potrzebny do złożenia zabezpieczenia,
 • w przypadku innych gwarancji – uprawnienie do brania udziału w przetargach, podpisania kontraktu, uzyskanie zaliczki, całkowitej zapłaty za usługę, otrzymania zezwolenia na prowadzenie konkretnej działalności, możliwość wzięcia kredytu kupieckiego itd.

Formularz Zgłoszeniowy


Ubezpieczeniowe Gwarancje KontraktoweGrupowe Ubezpieczenie na życieUbezpieczenie OC przewoźnikaUbezpieczenie mienia ALL RISKUbezpieczenie OC spedytoraUbezpieczenie mienia w ryzykach nazwanychUbezpieczenie OC zawodoweUbezpieczenie OC działalnościUbezpieczenie OC działalności transportowejUbezpieczenie ładunków w transporcie (CARGO)

Gratis!

Pomoc przy szkodzie

W ramach obsługi szkody nasi doradcy pomogą Państwu bezpłatnie zgłosić szkodę oraz skompletować niezbędną dokumentacje celu szybkiego zamknięcia szkody. W przypadku wystąpienia poważniejszych szkód lub opóźnień z wypłatą należnego świadczenia skierują Państwa do specjalisty który bezpłatnie wskażę najszybszą drogę do rozwiązania problemu.