Szanowni Państwo,

Mając na względzie troskę o nasze wspólne bezpieczeństwo informuję, że od 14 marca 2020 r. wszystkie moje biura i wszyscy pracownicy będą prowadziły obsługę zdalną, dlatego zwracam się z prośbą o kontakt telefoniczny i elektroniczny z moimi pracownikami.

Jednocześnie powiadamiam, że wszystkie sprawy możemy załatwić przy pomocy zdjęć i dokumentów ze skanów, które umożliwiają m. in.:

– kontynuację dotychczasowej polisy,

– zawarcie nowej umowy ubezpieczenia,

– zmianę/uzupełnienie danych w obecnie posiadanej polisie,

– rozszerzenie polisy na dodatkowe zakresy ochrony,

– pomoc w zgłoszeniu szkody w danym Towarzystwie Ubezpieczeniowym,

– zdalne oględziny w przypadku szkody,

Do Państwa dyspozycji pozostaje opiekun polisy, którego dane otrzymaliście Państwo sms – em, który też dostępny jest pod numerem telefonu komórkowego oraz pod adresem e-mail od poniedziałku do piątku, w godzinach wskazanych na stronie internetowej.

O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na stronie www.proker.com.pl  Zadbajmy wspólnie o zdrowie nasze i naszych bliskich.

*W przypadku problemów z połączeniem się z opiekunem informuję, że wszystkie kontakty do doradców znajdują się na naszej stronie internetowej https://www.proker.com.pl/kontakt/

 

Z poważaniem

Edward Łuszczak

Gratis!

Pomoc przy szkodzie

W ramach obsługi szkody nasi doradcy pomogą Państwu bezpłatnie zgłosić szkodę oraz skompletować niezbędną dokumentacje celu szybkiego zamknięcia szkody. W przypadku wystąpienia poważniejszych szkód lub opóźnień z wypłatą należnego świadczenia skierują Państwa do specjalisty który bezpłatnie wskażę najszybszą drogę do rozwiązania problemu.