Ubezpieczenie terminowe na życie

Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na życie to produkt przeznaczony dla osób, które potrzebują czasowego zabezpieczenia swoich zobowiązań finansowych średnio i długoterminowych. Mowa tu o spłacie hipotek lub wierzytelności. Dodatkowo najbliżsi są zabezpieczeni na wypadek nieprzewidzianych okoliczności życiowych. Produkt ten jest idealną ochroną i zarazem zabezpieczeniem zobowiązań finansowych. Ubezpieczenie można polecić osobom zatrudnionym na ważnych stanowiskach. W tym przypadku firma jest zabezpieczona w przypadku ich śmierci.
Zaletą produktu jest duża elastyczność. Można dowolnie zmieniać zakres ochrony ubezpieczeniowej, a także wysokość sumy ubezpieczenia. Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć ubezpieczonego. Może być rozwinięty poprzez zawarcie dodatkowych umów, zawierających następujące ryzyka:

  • śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku,
  • wystąpienie inwalidztwa u współubezpieczonego powstałe w wyniku wypadku,
  • wystąpienie poważnej choroby,
  • przejęcia opłacania składek w razie wystąpienia inwalidztwa całkowitego,
  • pobyt ubezpieczonego w szpitalu,
  • operacje ubezpieczonego,
  • Assistance medyczny.

Assistance medyczny polega na organizacji i finansowaniu wizyty lekarza i pielęgniarki. Obejmuje również dostawę leków i sprzętu rehabilitacyjnego. Ubezpieczyciel organizuje transport medyczny, opiekę w szpitalu, jak i po pobycie. Assistance medyczny obejmuje opiekę nad dziećmi i niesamodzielnymi osobami, a także pomoc psychologa i usługi informacyjne.

To ubezpieczenie daje możliwość zmiany częstotliwości opłacania składek oraz rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej zawierając dodatkowe umowy. Istnieje także opcja zwiększenia wysokości składek, jeśli wystąpi jedno z następujących zdarzeń:

  • ubezpieczony wstąpi w związek małżeński,
  • ubezpieczonemu urodzi się dziecko,
  • ubezpieczony przysposobi dziecko.

Gratis!

Pomoc przy szkodzie

W ramach obsługi szkody nasi doradcy pomogą Państwu bezpłatnie zgłosić szkodę oraz skompletować niezbędną dokumentacje celu szybkiego zamknięcia szkody. W przypadku wystąpienia poważniejszych szkód lub opóźnień z wypłatą należnego świadczenia skierują Państwa do specjalisty który bezpłatnie wskażę najszybszą drogę do rozwiązania problemu.