Co to jest OC?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych to jedno
z ubezpieczeń obowiązkowych. Jego zakres regulowany jest przez Ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ochrona uwzględnia nie tylko uszczerbki powstałe podczas spowodowania kolizji. Z umowy ubezpieczenia OC będą również pokryte szkody wyrządzone osobom trzecim podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, przy załadunku i rozładunku, a także w czasie zatrzymania i postoju oraz garażowania.

Załóżmy że, parkujesz przy chodniku i wyciągasz z bagażnika zakupy, kierowca innego pojazdu nie zauważa Cię na drodze i dochodzi do zderzenia. W tym przypadku należy Ci się odszkodowanie z OC sprawcy wypadku, lub jeśli pasażer Twojego pojazdu uderzy drzwiami w inny pojazd, wówczas Twoja polisa ubezpieczeniowa chroni Cię przed negatywnymi skutkami finansowymi tego zdarzenia.

 

Gratis!

Pomoc przy szkodzie

W ramach obsługi szkody nasi doradcy pomogą Państwu bezpłatnie zgłosić szkodę oraz skompletować niezbędną dokumentacje celu szybkiego zamknięcia szkody. W przypadku wystąpienia poważniejszych szkód lub opóźnień z wypłatą należnego świadczenia skierują Państwa do specjalisty który bezpłatnie wskażę najszybszą drogę do rozwiązania problemu.