Ubezpieczenie OC spedytora

Adresatem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora są firmy spedycyjne prowadzące działalność spedycyjną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także za granicami.
Ubezpieczenie OC spedytora chroni przed poważnymi stratami finansowymi, jakie mogą się pojawić w wyniku nieprzewidzianej sytuacji. W razie kolizji, wypadku lub kradzieży towaru. Posiadanie polisy wpływa na pozytywne postrzeganie przez zleceniodawców, wiarygodność, a także zapewnia poczucie bezpieczeństwa własnej działalności. Chroni spedytora przed płaceniem rozszczeń w przypadku niewłaściwego wykonywania usługi.
Poziom ochrony jest przez cały czas trwania umowy taki sam. Suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu nawet w przypadku wypłacenia odszkodowania. Nie ma na to wpływu nawet ilość zdarzeń.
Przedmiotem tego ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna spedytora za szkody, które mogą wyniknąć z nienależytego wykonywania usług spedytorskich. Firma może narazić się na szkody rzeczowe i finansowe.

Zakres ubezpieczenia można bezpłatnie rozszerzyć na wniosek ubezpieczającego.

  • odpowiedzialność cywilna z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług logistycznych np. dystrybucja towarów, komplementacja przesyłek, konfekcjonowanie towarów itp.
  • odpowiedzialność cywilna z tytułu transportowania materiałów niebezpiecznych (realizowana zgodnie z Umową Europejską obejmującą ustawy o międzynarodowym przewozie towarów niebezpiecznych)

Formularz Zgłoszeniowy


Ubezpieczeniowe Gwarancje KontraktoweGrupowe Ubezpieczenie na życieUbezpieczenie OC przewoźnikaUbezpieczenie mienia ALL RISKUbezpieczenie OC spedytoraUbezpieczenie mienia w ryzykach nazwanychUbezpieczenie OC zawodoweUbezpieczenie OC działalnościUbezpieczenie OC działalności transportowejUbezpieczenie ładunków w transporcie (CARGO)

Gratis!

Pomoc przy szkodzie

W ramach obsługi szkody nasi doradcy pomogą Państwu bezpłatnie zgłosić szkodę oraz skompletować niezbędną dokumentacje celu szybkiego zamknięcia szkody. W przypadku wystąpienia poważniejszych szkód lub opóźnień z wypłatą należnego świadczenia skierują Państwa do specjalisty który bezpłatnie wskażę najszybszą drogę do rozwiązania problemu.