Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym

Ubezpieczenie to przeznaczone jest dla firm przewozowych i przewoźników, którzy zawodowo zajmują się transportem drogowym towarów na międzynarodowych trasach. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego chroni przed poważnymi stratami finansowymi, jakie mogą się pojawić w wyniku nieprzewidzianej sytuacji. W razie kolizji, wypadku lub kradzieży towaru. Posiadanie polisy wpływa na pozytywne postrzeganie przez zleceniodawców, wiarygodność, a także zapewnia poczucie bezpieczeństwa własnej działalności.
Posiadanie takiego ubezpieczenia jest wymogiem wielu zleceniodawców oraz spedytorów. Chroni przewoźnika przed płaceniem roszczeń w przypadku wyrządzenia szkody na towarze.

Ubezpieczenie to gwarancja:

  • całkowitej ochrony przed ryzykami odpowiedzialności cywilnej, które wynikają ze specyfikacji pracy przewoźnika,
  • wypłatę odszkodowania w razie wystąpienia szkody,
  • możliwość wyboru częstotliwości płacenia składek,
  • atrakcyjna cena ubezpieczenia.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za uszkodzenie towaru od chwili przyjęcia, aż do przekazania docelowemu odbiorcy. Ubezpieczyciel ponosi także odpowiedzialność za szkody finansowe, które powstały w wyniku opóźnienia dostarczenia towaru.
Zaletą tego produktu jest obszerny zakres ubezpieczenia oraz szeroki zakres terytorialny. Poziom ochrony jest przez cały czas trwania umowy taki sam. Suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu nawet w przypadku wypłacenia odszkodowania. Nie ma na to wpływu nawet ilość zdarzeń.

Istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o:

  • OC za szkody powstałe wskutek rabunku i rozboju,
  • OC za szkody wynikające z przewozu zwierząt,
  • OC z tytułu uszkodzenia lub utraty kontenera.

Formularz Zgłoszeniowy


Ubezpieczeniowe Gwarancje KontraktoweGrupowe Ubezpieczenie na życieUbezpieczenie OC przewoźnikaUbezpieczenie mienia ALL RISKUbezpieczenie OC spedytoraUbezpieczenie mienia w ryzykach nazwanychUbezpieczenie OC zawodoweUbezpieczenie OC działalnościUbezpieczenie OC działalności transportowejUbezpieczenie ładunków w transporcie (CARGO)

Gratis!

Pomoc przy szkodzie

W ramach obsługi szkody nasi doradcy pomogą Państwu bezpłatnie zgłosić szkodę oraz skompletować niezbędną dokumentacje celu szybkiego zamknięcia szkody. W przypadku wystąpienia poważniejszych szkód lub opóźnień z wypłatą należnego świadczenia skierują Państwa do specjalisty który bezpłatnie wskażę najszybszą drogę do rozwiązania problemu.