Ubezpieczenie OC działalności

Oferta skierowana jest do przedsiębiorstw zajmujących się działalnością usługową i produkcyjną. Ubezpieczenie zapewnia ochronę w razie spowodowania szkody osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Posiadanie takiej polisy chroni przed poważnymi stratami finansowymi. Nasza oferta zawiera dopasowany program do każdej branży, w jakiej działa firma.
Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje

 • odpowiedzialność cywilną deliktową – czyli tzw. czyn niedozwolony,
 • kontraktową – czyli niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków.

Rozszerzony pakiet ubezpieczenia obejmuje m.in.:

 • OC pracodawcy,
 • OC za wózki widłowe,
 • OC za podwykonawców,
 • OC za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług,
 • OC za szkody w pojazdach mechanicznych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą ubezpieczającego,
 • OC najemcy – szkody w rzeczach ruchomych,
 • OC za produkty także te wprowadzone do obrotu przed zawarciem ubezpieczenia,
 • OC za szkody powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce przy użyciu maszyn lub urządzeń Ubezpieczającego,
 • OC za zanieczyszczenie środowiska,
 • OC za przeniesienie chorób zakaźnych,
 • OC za szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych lub fajerwerków,
 • OC za wypadki powstałe poza granicami RP.

Formularz Zgłoszeniowy


Ubezpieczeniowe Gwarancje KontraktoweGrupowe Ubezpieczenie na życieUbezpieczenie OC przewoźnikaUbezpieczenie mienia ALL RISKUbezpieczenie OC spedytoraUbezpieczenie mienia w ryzykach nazwanychUbezpieczenie OC zawodoweUbezpieczenie OC działalnościUbezpieczenie OC działalności transportowejUbezpieczenie ładunków w transporcie (CARGO)

Gratis!

Pomoc przy szkodzie

W ramach obsługi szkody nasi doradcy pomogą Państwu bezpłatnie zgłosić szkodę oraz skompletować niezbędną dokumentacje celu szybkiego zamknięcia szkody. W przypadku wystąpienia poważniejszych szkód lub opóźnień z wypłatą należnego świadczenia skierują Państwa do specjalisty który bezpłatnie wskażę najszybszą drogę do rozwiązania problemu.