Ubezpieczenie mienia ALL RISK

Przedmiotem ubezpieczenia ALL RISK jest mienie wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Ubezpieczyciel musi być jego właścicielem lub być w jego prawnym posiadaniu.

Mogą być to:

 • środki trwałe (budynki i budowle, maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny),
 • środki obrotowe i rzeczy ruchome osób trzecich przekazane do sprzedaży lub w celu realizacji usługi,
 • nakłady inwestycyjne,
 • wartości pieniężne,
 • niskocenne składniki majątku,
 • mienie pracownicze.

Zakres ubezpieczenia obejmuje zagrożenia podstawowe:

 • pożar,
 • uderzenie pioruna,
 • wybuch,
 • upadek statku powietrznego
 • aż do pokrycia typu all risks (wszystkie zdarzenia poza katalogiem wyłączeń).

Dodatkowy zakres ubezpieczenia obejmuje następujące ryzyka:

 • maszyny elektryczne od szkód elektrycznych,
 • stłuczenie, uszkodzenie szyb i innych przedmiotów,
 • dewastacja.

Jest możliwość podpisania dodatkowych klauzuli, które zapewnią dodatkową ochronę taką jak np. automatyczne ubezpieczenie nowych środków trwałych, ubezpieczenie szkód estetycznych lub ubezpieczenie katastrofy budowlanej.

Formularz Zgłoszeniowy


Ubezpieczeniowe Gwarancje KontraktoweGrupowe Ubezpieczenie na życieUbezpieczenie OC przewoźnikaUbezpieczenie mienia ALL RISKUbezpieczenie OC spedytoraUbezpieczenie mienia w ryzykach nazwanychUbezpieczenie OC zawodoweUbezpieczenie OC działalnościUbezpieczenie OC działalności transportowejUbezpieczenie ładunków w transporcie (CARGO)

Gratis!

Pomoc przy szkodzie

W ramach obsługi szkody nasi doradcy pomogą Państwu bezpłatnie zgłosić szkodę oraz skompletować niezbędną dokumentacje celu szybkiego zamknięcia szkody. W przypadku wystąpienia poważniejszych szkód lub opóźnień z wypłatą należnego świadczenia skierują Państwa do specjalisty który bezpłatnie wskażę najszybszą drogę do rozwiązania problemu.