Ubezpieczenie ładunków w transporcie (CARGO)

Adresatem ubezpieczenia jest każdy przedsiębiorca, który prowadzi firmę produkcyjną, handlową lub usługową i przewozi ładunki we własnym zakresie lub z pomocą wynajętych przewoźników. Przedmiotem ubezpieczenia są ładunki przewożone w kraju lub za granicą za pomocą wszystkich środków transportu samochodowego, kolejowego, lotniczego, morskiego oraz żeglugi śródlądowej. Ubezpieczenie zawiera szkody polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu transportowanego ładunku.

Zakres podstawowy ubezpieczenia obejmuje:

 • zdarzenia losowe np. grad, huragan lawina itp.,
 • wypadek pojazdu,
 • szkody wyrządzone przez urządzenie służące do ładunku i rozładunku.

Zakres rozszerzony obejmuje:

 • zdarzenia losowe np. grad, huragan, lawina itp.,
 • wypadek pojazdu,
 • rabunek i rozbój,
 • kradzież z włamaniem,
 • kradzież z włamaniem oraz kradzież środka transportu, jeśli znajdował się na parkingu strzeżonym i był zamknięty,
 • szkody wyrządzone przez urządzenie służące do ładunku i rozładunku.

Zakres pełny obejmuje:

 • zdarzenia nagłe, niespodziewane i niezależne od woli ubezpieczającego, które wynikły w trakcie przewozu wraz z załadunkiem i rozładunkiem (z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 5, z wyjątkiem szkód wyraźnie wyłączonych w § 7 OWU).

Zaletą ubezpieczenia jest możliwość wykupienia dodatkowego:

 • ubezpieczenia od ryzyk politycznych np. strajkowych, wojennych.
 • ubezpieczenia na czas magazynowania.
 • ubezpieczenia na czas wystaw i targów i składowania po ukończeniu,

Formularz Zgłoszeniowy


Ubezpieczeniowe Gwarancje KontraktoweGrupowe Ubezpieczenie na życieUbezpieczenie OC przewoźnikaUbezpieczenie mienia ALL RISKUbezpieczenie OC spedytoraUbezpieczenie mienia w ryzykach nazwanychUbezpieczenie OC zawodoweUbezpieczenie OC działalnościUbezpieczenie OC działalności transportowejUbezpieczenie ładunków w transporcie (CARGO)

Gratis!

Pomoc przy szkodzie

W ramach obsługi szkody nasi doradcy pomogą Państwu bezpłatnie zgłosić szkodę oraz skompletować niezbędną dokumentacje celu szybkiego zamknięcia szkody. W przypadku wystąpienia poważniejszych szkód lub opóźnień z wypłatą należnego świadczenia skierują Państwa do specjalisty który bezpłatnie wskażę najszybszą drogę do rozwiązania problemu.