Ubezpieczenie floty

Adresatem tego produktu są przedsiębiorstwa komunikacyjne posiadające co najmniej kilka pojazdów. Z tego ubezpieczenia korzystają także firmy transportowe i spedycyjne. Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy wraz z wyposażeniem stanowiące własność firmy.

Dodatkowo można wykupić pakiety składające się m.in. z:

 • odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • zielona Karta,
 • ochrona prawna,
 • autocasco,
 • ubezpieczenie NNW,
 • ubezpieczenie Assistance
 • ubezpieczenie szyb itp.

Ubezpieczyciel liczniejszej floty może liczyć na atrakcyjniejsze warunki cenowe. Każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma określoną minimalną liczbę pojazdów, które może ubezpieczyć. Cena zależy od zakresu i warunków ubezpieczenia, które są dostosowywane do rodzaju działalności, pojazdów i sposobu ich użytkowania i szkodowość.

Towarzystwa oferują również opcje dodatkowe:

 • AC/KR rozbudowane o gwarantowaną sumę ubezpieczenia,
 • możliwość wynajęcia pojazdu zastępczego,
 • ubezpieczenie szyb,
 • ubezpieczenie wyposażenia,
 • pomoc w dochodzeniu odszkodowania.

Gratis!

Pomoc przy szkodzie

W ramach obsługi szkody nasi doradcy pomogą Państwu bezpłatnie zgłosić szkodę oraz skompletować niezbędną dokumentacje celu szybkiego zamknięcia szkody. W przypadku wystąpienia poważniejszych szkód lub opóźnień z wypłatą należnego świadczenia skierują Państwa do specjalisty który bezpłatnie wskażę najszybszą drogę do rozwiązania problemu.