Ubezpieczenie domu letniskowego

We własnym domu przebywamy większość czasu, natomiast w domu letniskowym spędzamy tylko urlop. Dlatego nie jesteśmy w stanie uchronić go od różnych zdarzeń losowych. Warto zadbać o ochronę przed następstwami tymi zdarzeniami. We własnym domu przebywamy większość czasu, natomiast w domu letniskowym spędzamy tylko urlop. Dlatego nie jesteśmy w stanie uchronić go od różnych zdarzeń losowych. Warto zadbać o ochronę przed następstwami tymi zdarzeniami.

Dom letniskowy w świetle prawa budowlanego to obiekt budowlany trwale związany z gruntem, oddzielony od przestrzeni przy pomocy przegród budowlanych. Domek musi posiadać fundamenty oraz dach. W ramach polisy ubezpieczysz cały budynek włącznie z instalacjami, elementami konstrukcyjnymi i wykończeniowymi. Domek letniskowy jest budynkiem zamieszkiwanym czasowo w celach rekreacyjnych.

Dzięki ubezpieczeniu zapewnisz ochronę urządzeń i przedmiotów gospodarstwa domowego, sprzętu sportowy, turystycznego, a także mebli i odzieży znajdującej się w budynku. W ramach tego ubezpieczenia możesz objąć ochroną również budynki gospodarcze oraz garaże położone na działce obok domu letniskowego. Oprócz samych budynków ubezpieczenie obejmuje rzeczy znajdujące się w środku np. narzędzia i urządzenia przeznaczone do uprawy działki.

Ochrona ubezpieczyciela w zależności od wybranego zakresu obejmuje zdarzenia losowe takie jak:

  • pożar,
  • huragan,
  • powódź,
  • wybuch,
  • lawina,
  • uderzenia pioruna,
  • upadek statu powietrznego,
  • grad,
  • zalanie,
  • osunięcie i zapadanie się ziemi,

jak również zniszczenia, które mogą wyniknąć w trakcie akcji ratowniczej zainicjowanej przez te wydarzenia. Obejmuje także kradzież z włamaniem oraz rabunek i szkody wyrządzone podczas włamania przez złodzieja.jak również zniszczenia, które mogą wyniknąć w trakcie akcji ratowniczej zainicjowanej przez te wydarzenia. Obejmuje także kradzież z włamaniem oraz rabunek i szkody wyrządzone podczas włamania przez złodzieja.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe zastrzegają sobie, że nie wypłacą odszkodowania w przypadku zaniedbań ze strony ubezpieczającego. Przykładowo, jeśli dojdzie do rabunku ułatwionego przez niezamknięte drzwi lub zalanie domu przez otwarte okno.

Gratis!

Pomoc przy szkodzie

W ramach obsługi szkody nasi doradcy pomogą Państwu bezpłatnie zgłosić szkodę oraz skompletować niezbędną dokumentacje celu szybkiego zamknięcia szkody. W przypadku wystąpienia poważniejszych szkód lub opóźnień z wypłatą należnego świadczenia skierują Państwa do specjalisty który bezpłatnie wskażę najszybszą drogę do rozwiązania problemu.