Ubezpieczenie domów w budowie

Ten typ ubezpieczenia skierowany jest do właścicieli domów, które są trakcie budowy. Warto o nim pomyśleć już w trakcie podejmowania decyzji o budowie domu. Dzięki temu ubezpieczeniu zapewniasz ochronę budynku wraz z elementami stałymi, w czasie prowadzenia prac budowlanych. Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o ubezpieczenie mienia ruchomego wraz z elementami stałymi przed następstwami rozboju oraz kradzieży z włamaniem i rozboju.

Przedmiot ubezpieczenia to:

 • domy jednorodzinne wraz ze stałymi elementami,
 • garaże wolnostojące,
 • budynki gospodarcze,
 • obiekty małej architektury, znajdujące się na terenie, którym stoi ubezpieczony dom,
 • należące do Ubezpieczającego mienie ruchome, umieszczone w ubezpieczonych domach.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe wskutek:

 • katastrofy budowlanej,
 • pożaru,
 • uderzenia pioruna,
 • wybuchu,
 • upadku statku powietrznego,
 • zalania, powodzi,
 • huraganu,
 • spływu wód po zboczach,
 • gradu,
 • osunięcia lub zapadania się ziemi,
 • lawiny.

Ochroną od wyżej wymienionych zdarzeń losowych można objąć także budynki gospodarcze, garaże wolnostojące, obiekty małej architektury oraz mienie ruchome. Wykupienie dodatkowych opcji pozwala rozszerzyć zakres ochrony o ubezpieczenie od szkód powstałych przez kradzież z włamaniem i rozbój. Warto pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu, gdyż sprzęty pozostawione na placu budowy są łatwym łupem dla złodziei. Refundacja powstałych szkód stoi po stronie Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Gratis!

Pomoc przy szkodzie

W ramach obsługi szkody nasi doradcy pomogą Państwu bezpłatnie zgłosić szkodę oraz skompletować niezbędną dokumentacje celu szybkiego zamknięcia szkody. W przypadku wystąpienia poważniejszych szkód lub opóźnień z wypłatą należnego świadczenia skierują Państwa do specjalisty który bezpłatnie wskażę najszybszą drogę do rozwiązania problemu.