Co to jest AC?

Jest to ubezpieczenie pojazdów mechanicznych (samochodów, motocykli) na wypadek utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży. Ze względu na dobrowolny charakter tego ubezpieczenia, zakłady ubezpieczeń oferują ubezpieczenia autocasco z szerszym lub mniejszym zakresem ubezpieczenia, co ma wpływ na wysokość składki.

Podejmując decyzję o wyborze autocasco, należy przede wszystkim kierować się zakresem otrzymywanej ochrony ubezpieczeniowej, a dopiero później porównywać koszty.

Ponieważ towarzystwa ubezpieczeniowe oferują różne zakresy odpowiedzialności, warto przeanalizować z doradcą Ogólne Warunki Ubezpieczenia, aby upewnić się że ubezpieczenie odpowiada naszym oczekiwaniom.

Na naszą prośbę doradca przeprowadzi profesjonalną analizę potrzeb klienta w której zbada nasze oczekiwania w stosunku do ubezpieczenia autocasco oraz dobierze dla Nas odpowiedni wariant ubezpieczenia.

W jaki sposób możemy podzielić AC?

Zakres ubezpieczenia AC możemy podzielić na podstawowy i rozszerzony, a jego szczegółowe postanowienia zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczeń AC poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych.

Do podstawowego zakresu ubezpieczania AC zaliczamy szkody powstałe na skutek kolizji z innymi uczestnikami ruchu oraz obiektami, uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie, bądź szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych – pożaru, powodzi oraz innych kataklizmów.

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze pakietu AC?

Przy wyborze ubezpieczenia AC należy zwrócić uwagę na:

  • Zakres ubezpieczenia,
  • Ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela,
  • Zakres terytorialny ubezpieczenia,
  • Wysokość sumy ubezpieczenia, która stanowi maksymalną kwotę odszkodowania z tytułu szkód powstałych w trakcie trwania ubezpieczenia,
  • wysokość udziału własnego – kwota potrącana z należnego odszkodowania,
  • procedura rozliczania szkód – stosowanie systemu EUROTAX i podobnych, bądź korzystanie z wyceny biegłego, wypłacalność towarzystwa ubezpieczeniowego

Gratis!

Pomoc przy szkodzie

W ramach obsługi szkody nasi doradcy pomogą Państwu bezpłatnie zgłosić szkodę oraz skompletować niezbędną dokumentacje celu szybkiego zamknięcia szkody. W przypadku wystąpienia poważniejszych szkód lub opóźnień z wypłatą należnego świadczenia skierują Państwa do specjalisty który bezpłatnie wskażę najszybszą drogę do rozwiązania problemu.