Inwestycyjno-rentowe ubezpieczenie na życie

To ubezpieczenie ma charakter inwestycyjno-ochronny i długoterminowy. Dzięki niemu klient uzyskuje ochronę ubezpieczeniową z możliwością pomnażania swojego kapitału. Ten produkt jest wolny od ryzyka inwestycyjnego z gwarancją zysku dla ubezpieczającego. Pozwala zabezpieczyć przyszłość finansową klienta i jego bliskich.
Adresatem produktu jest indywidualny odbiorca, zainteresowany zwiększaniem swoich zasobów finansowych, dodatkowo uzyskując ubezpieczenie zdrowia i życia. Inwestycyjno-rentowe ubezpieczenie na życie jest całkowicie bezpieczne i wygodne.
Zakres ubezpieczenia obejmuje możliwość wyboru jednego z dwóch programów ubezpieczeniowych:
typowo inwestycyjny, zawierający minimalną ochronę,
inwestycyjno-ochronny, umożliwiający elastyczny wybór między poziomem sum ubezpieczenia przy zachowaniu identycznej wysokości deklarowanej składki.
Suma ubezpieczenia ustalana jest przez strony podczas zawierania umowy ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia w umowie podstawowej obejmuje śmierć ubezpieczonego. W przypadku umowy dodatkowej zakres jest poszerzony o:

  • śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku
  • poważna choroba
  • inwalidztwo powstałe w wyniku wypadku
  • operacja ubezpieczonego
  • dzienne świadczenie szpitalne
  • Assistance medyczny

Assistance medyczny polega na organizacji i finansowaniu wizyty lekarza i pielęgniarki. Obejmuje również dostawę leków i sprzętu rehabilitacyjnego. Ubezpieczyciel organizuje transport medyczny, opiekę w szpitalu, jak i po pobycie. Assistance medyczny obejmuje opiekę nad dziećmi i niesamodzielnymi osobami, a także pomoc psychologa i usługi informacyjne.

Gratis!

Pomoc przy szkodzie

W ramach obsługi szkody nasi doradcy pomogą Państwu bezpłatnie zgłosić szkodę oraz skompletować niezbędną dokumentacje celu szybkiego zamknięcia szkody. W przypadku wystąpienia poważniejszych szkód lub opóźnień z wypłatą należnego świadczenia skierują Państwa do specjalisty który bezpłatnie wskażę najszybszą drogę do rozwiązania problemu.