Grupowe ubezpieczenia na życie

Grupowe Ubezpieczenie na życie jest polisą ochronną. Adresatem tego produktu są małe podmioty gospodarcze. Dzięki ubezpieczeniu pracownik firmy oraz jego rodzina otrzyma ochronę zdrowia i życia.
Pracownicy mogą być objęci ochroną już w dniu zawarcia umowy. Współubezpieczonym może być:

 • małżonek,
 • dziecko własne lub przysposobione oraz pasierb,
 • rodzice ubezpieczonego oraz rodzice małżonka,
 • ojczym lub macocha, jeśli nie żyje ojciec lub matka.

Zakres ubezpieczenia obejmuje szeroki wybór ryzyk, które dzielą się na podstawowe i dodatkowe. Umowa jest zawierana na 12 miesięcy z automatycznym przedłużeniem na następny rok. Warunkiem zawarcia umowy jest określona ilość pracowników, których trzeba objąć ochroną:

 • firma zatrudniająca od 3 do 9 pracowników – należy ubezpieczyć 100% pracowników,
 • firma zatrudniająca od 10 do 25 – minimum 85% pracowników,
 • firma zatrudniająca od 26 do 40 – minimum 70% pracowników.

Składka według uznania może być opłacana rocznie, półrocznie, kwartalnie lub miesięcznie. Wysokość składki zależy od charakteru działalności firmy. Jest oblicza indywidualnie dla każdej firmy. Na wysokość składki wpływa:

 • suma ubezpieczenia,
 • częstotliwość opłacania składki,
 • liczba ubezpieczonych, ich płeć, wiek, stan zdrowia, rodzaj zajmowanego stanowiska,
 • zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Rok po zawarciu umowy można dokonać modyfikacji w umowie poprzez: zmianę częstotliwości płacenia składek, zawarcie dodatkowych umów lub zwiększenie sumy ubezpieczenia.

Formularz Zgłoszeniowy


Ubezpieczeniowe Gwarancje KontraktoweGrupowe Ubezpieczenie na życieUbezpieczenie OC przewoźnikaUbezpieczenie mienia ALL RISKUbezpieczenie OC spedytoraUbezpieczenie mienia w ryzykach nazwanychUbezpieczenie OC zawodoweUbezpieczenie OC działalnościUbezpieczenie OC działalności transportowejUbezpieczenie ładunków w transporcie (CARGO)

Gratis!

Pomoc przy szkodzie

W ramach obsługi szkody nasi doradcy pomogą Państwu bezpłatnie zgłosić szkodę oraz skompletować niezbędną dokumentacje celu szybkiego zamknięcia szkody. W przypadku wystąpienia poważniejszych szkód lub opóźnień z wypłatą należnego świadczenia skierują Państwa do specjalisty który bezpłatnie wskażę najszybszą drogę do rozwiązania problemu.